Minh Khang Corporation được sáng lập và điều hành bởi những những Chuyên gia thẩm định và Luật sư đầu ngành trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, tranh tụng, định giá sẽ mang lại những kết quả tốt nhất cho nhu cầu của bạn

Thành công bền vững

Thành công có bền vững đòi hỏi nền tảng pháp lý chính xác. Chúng tôi xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp hướng tới mục tiêu thực hiện triết lý kinh daonh Nhanh chóng – Chất Lượng – Bảo mật. Quyền lợi của khách hàng cao hơn quyền lợi của cổ đông. 

Hà Nội, 18/06/2014 tại trụ sở Minh Khang Corporation, Luật sư – CEO của MKCORP Ông MINH đã có lời tuyên bố 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP KINH DOANH

Dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, tư vấn hợp đồng, dịch thuật hợp đồng pháp lý…

LUẬT HỢP ĐỒNG

Dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, tư vấn hợp đồng, dịch thuật hợp đồng pháp lý…

LUẬT DÂN SỰ

Dịch vụ tư vấn pháp lý dân sự, tranh tụng, hôn nhân gia đình…

LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, tư vấn hợp đồng, dịch thuật hợp đồng pháp lý…

THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, tư vấn hợp đồng, dịch thuật hợp đồng pháp lý…

THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

Dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, tư vấn hợp đồng, dịch thuật hợp đồng pháp lý…

24/7 SUPPORT

Thấu hiểu nhu cầu của Khách hàng. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp khách hàng các vấn đề pháp lý và tài chính 24/07.